Projekti kestvus: 01.06.2022 – 30.11.2023

 

Erasmus+ projekti kokkuvõte

Midwayer Films saadab oma töötajad töövarjuks ja täienduskoolitusele Portugali, Itaaliasse (Sitsiiliasse) ja Islandile,
võimalusel ka teistesse riikidesse, kellega läbirääkimised veel käivad. Õpiränded on planeeritud 7-14 päevased ja peamised
perioodid on märts-aprill 2023, august-september 2023.
Töövarjutamise ja töötubades osalemise kaudu saavad Midwayer Films meeskonnaliikmed teadmisi, töövõtteid ja erinevaid nippe, mis koondatakse kokku ja jagatakse kõigi huvitatutega MF koolituste vahendusel, ettevõtte kodulehel www.midwayerfilms.com ning sotsiaalmeedias.

Eesmärk on kasvatada Midwayer Films koolitajate õpetamiskvaliteedi parandamise kaudu MF koolitustel osalejate
huvi, hulka ja rahulolu, saades 2023 a sügiseks kokku ca 700 õppijat.
Õpirändes omandatud oskused ja teadmised aitavad MF haridustöötajatel luua kvaliteetse sisuga koolitusi, mis
suurendab õppijate huvi filmikoolituste vastu ja mis jõuavad seetõttu suurema hulga õppijateni, suurendades samal ajal nende
õppijate rahulolu.
MF töötajate kvalifikatsiooni ja õpetamise kvaliteedi paranemist kajastavad uuenenud õppematerjalid. Kogutud info
ja teadmised koondatakse kokku ja neid levitatakse koolituste kaudu kõigi huviliste seas. Kõik materjalid on
digitaalsed ja veebipõhised, info materjalide kohta on saadaval uudiskirjades, FB või kodulehe uudiste all ja jagatud kõigi
olemasolevate klientidega. Koolituste levi aitavad mõõta Facebooki tehtud levitusüritused, klikkide, vaatamiste, huviliste ja
osavõtjate arv. Kuigi huviliste ja tegelike osalejate suurus võib numbrites erineda, siis rahulolu saab mõõta õppijatelt saadud
hinnangu-, tagasisidelehtede ja testimonial vormis kirjutatud iseloomustuse kaudu.