Tuginedes ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi hindamiskomisjoni ettepanekule toetab Euroopa Komisjon Midwayer Films OÜ õpirände projekti aastatel 2022-2023.

Midwayer Films saadab oma töötajad töövarjuks ja kvalifikatsiooni täiendamisele Portugali, Islandile, Cannes’i Prantsusmaale ja Sitsiiliasse Itaalias, võimalusel ka teistesse riikidesse, kellega läbirääkimised veel käivad. Vastuvõtvateks partneriteks on Portugali Filmikool, VGA Agence Artistique, EU Project Consult ja Islandi Castingu Agentuur. Kohtutakse ka Portugali partneriga Mobility Friends ja Islandi Filmikooliga.  Õpiränded on planeeritud 7-16 päevased ja peamised perioodid on märts-mai 2023 ja august-september 2023.

Töövarjutamise ja töötubades osalemise kaudu saavad Midwayer Films meeskonnaliikmed teadmisi, töövõtteid ja erinevaid nippe erinevatest filmitegemise etappidest, eelproduktsioonist post-produktsioonini välja. Lisaks aitavad õpirändes omandatud praktilised oskused ja teadmised Midwayer Films töötajatel luua kvaliteetse sisuga koolitusi, mis suurendab potentsiaalsete õppijate huvi filmikoolituste vastu. Kõik koolitustel koostatud õppematerjalid on digitaalsed ja veebipõhised. Õpirändel osalenud töötajad viivad peale õpirännet Eestis läbi vastavasisulise levitusürituse, sealhulgas tutvustavad dokumentaalfilmi tegemist, castingu läbiviimse protsessi ja edukat prooviesinemist. Õppematerjalid on 2023 aasta kevad/suvest tasuta saadaval uudiskirjade kaudu ning Midwayer Films sotsiaalmeedia kanalites või kodulehel.

 

Midwayer Films OÜ õpiränded 2023. aastal:

Tutvumine dokumentaalfilmi tegemise protsessiga Portugali Filmikoolis 17.03-31.03.2023

Osalejad:

 • Agnes Saaren (kostüümidisain, MUAH, filminäitlemine, õpirännete korraldus)
 • Nata-Triin Eisel (Midwayer Films produktsiooni assistent, filmimontaaž, filmitehnika kasutus, õpirännete korraldus)
 • Ramin Pourmand (kaameratöö, filmimontaaž)
 • Laura Kõiv (fotode tegemine õpirände jooksul, abi levitusürituste korraldusel)
 • Liisa-Chrislin Saleh (MUAH, võtteplatsi kunstnik, filmitoetuse kampaaniate korraldus nt Hooandja)
 • Enrico Kallais (Droonivõtted, tehnilised abitööd, platsiheli salvestus)
 • Helen Anvelt (Midwayer Films produtsent, projektijuht, õpirännete korraldus, hääle- ja filminäitlemine)

Valminud dokumentaali saab näha meie Portugali partneri filmikooli lehe kaudu allolevalt lingilt.

 

 

Filminäitleja töötuba Islandi Castingu agentuuris 25.04-03.05.2023.

Osalejad:

 • JK Presnal (filmitegemise kõik aspektid, kaameratöö, produktsioon)
 • Marcus Sundman (režissööri assistent, kaameratöö, helisalvestus, valguse seadmine jne)
 • Toomas Krall (hääle- ja filminäitlemine)
 • Samuel Dare Awoseyin (hääle- ja filminäitlemine)
 • Janeli Aav (filmiturundus ja -levitus, reklaamikampaaniate korraldus, tootmistoetuste taotlemine, kõrvalrollid filmides)
 • Erki Jakimov (lavaline liikumine, filminäitlemine, avalik esinemine & esinemisjulgus ekraanil, vaataja mõjutamine)
 • Triin Lellep-Kordes (Filminäitlemine, filmiturundamine,-levi)

 

 

Filminäitlemise töötuba, filmiturundus ja -levi Cannes’i filmifestivalil.

17.05-31.05.2023

Osalejad:

 • Emma Johanna Lepasoo (Filminäitlemine, filmilevi)
 • Eleriin Arula (MUAH, filmiturundamine,-levi, kõrvalrollid ekraanil)
 • Greta Korju (Filminäitlemine, filminäitleja portfoolio loomine, filmi turundamine)
 • Mikk-Martin Anvelt (Midwayer Films kodulehtede ja sotsiaalmeedia haldamine ja uuendamine, filmiturundus,-levi, filminäitlemine, filmi kaasprodutsent, helisalvestus ja režii ning videomontaaž)
 • Katrin Jakimets (SEO, filmiturundamine,-levi, kõrvalrollid ekraanil)

Pildi- ja videomaterjaliga töövarjutamisest õpirännetel saab tutvuda Midwayer Films Erasmus+ Facebooki lehel